حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: به زودي زماني بر امتم مي‌آيد…

حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: به زودي زماني بر امتم مي‌آيد كه مردم، علماء را نمي‌شناسند مگر به لباس نيكو و قرآن را نمي‌شناسند مگر به سبب صداي نيكو و خدا را عبادت نمي‌كنند مگر در ماه رمضان
در چنين زماني، خداوند آنان را به چهار چيز گرفتار مي‌كند 1- ستم پادشاه 2- قحطي 3- ظلم فرمانداران 4 و ستم قضات؛ اصحاب تعجب كردند، گفتند: اي رسول خدا، آيا آنان بت‌پرست هستند؟ فرمودند آري! هر درهمي نزد آنان بت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.