لطفاجواب👇 یک نفروزنی معادل400نیوتن داردجرم اوچندگرم است

لطفاجواب👇
یک نفروزنی معادل400نیوتن داردجرم اوچندگرم است

———————————————-

۴۰

———————————————-

وزن ( نیوتن) = جرم ( گرم )× شتاب گرانش( متر / مجذور ثانیه)
g = 9/8 ~ 10
W= m . g
40 = m . 10
m = 4

———————————————-

سپاسگزارم🙏

———————————————-

🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.