نقل نبرد سهراب و گردآفرید با اجرای هنرمندانه عسل ناصری…

نقل نبرد سهراب و گردآفرید با اجرای هنرمندانه عسل ناصری هنر آموز موسسه آریا سپنتا مهر پاژ در نخستین جشنواره ملی شهرداری مشهد

آشنایی بافرهنگ وهنر،کودک وشاهنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.