یک نیایش زیبا🙏 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌ ‎‌‌‌‌‌‌ خدای خوب من…

یک نیایش زیبا🙏
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌ ‎‌‌‌‌‌‌
خدای خوب من …
ما برای داشتن تو ریسمان نبسته ایم؛ 
دل بسته ایم …
همین که حالِ دلمان خوب است برای ما کافیست
خدای خوب من …
حساب گرانه تسبیح به دست می گیرم
و از تو بی حساب روزی می خواهم
حسابگرانه ذکر می گویم
و از تو بی حساب نعمت می خواهم
حسابگرانه صدایت می کنم
و از تو بی حساب توجه می خواهم
حساب گرانه بندگی می کنم
و از تو بی حساب خدایی می خواهم
همه اش شد ( من ) !
کاش می فهمیدم که همه اش باید ( تو ) باشد!
می نازم به خدایی ات،
که با این همه بی بندگی، 
خدایی ات حرف ندارد …
🙏🙏🌹🌹😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.